Stajlar Hakkında Önemli Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 08-03-2021

Değerli Öğrencilerimiz,
18 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan DEÜ Senato Kararına göre (https://www.deu.edu.tr/duyurular/deu-senatosu-kararidir/) Bölümümüzde 2020-2021 Bahar Yarıyılı Uzaktan Eğitimle gerçekleşecektir.

Senato Kararının B-Uygulamalı Eğitimler ve Stajlar bölümünün 1.maddesine göre:
“2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olması ve derslere devam şartı bulunmaması nedeniyle daha önce yapılamayan staj ve uygulamalar ile ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bu dönemde yapılması uygun görülen staj ve uygulamalı eğitimlerinin Pandeminin gerektirdiği şartların sağlaması kaydıyla yapılabilmesine,” oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu maddeye göre 2020 Yaz döneminde Pandemi nedeniyle stajını yapamamış öğrencilerimiz, Bölüm web sayfamızın Staj bölümündeki (http://mme.deu.edu.tr/tr/ogretim/lisans/staj/) Bölümümüz Staj Yönergesi ve Uygulama Esasları (http://mme.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/07/Staj_Yonergesi.pdf) takip ederek stajlarını 2020-2021 Bahar Dönemi içerisinde de yapabileceklerdir.

Lütfen, “Staj Uygulama Esaslarını” dikkatli bir şekilde okuyarak staj için gerekli adımları tamamlayınız.

Özetle:
1. Sınıflar: Okula bu dönem başlayanlar 2021 Yaz Döneminde Atölye Eğitimini alacaklar.
2. Sınıflar: Atölye eğitimlerini başarı ile tamamladılarsa bahar yarıyıldan sonra, 2021 Yaz Döneminde, 02.08.2021 (2 Ağustos pazartesi) tarihinden itibaren temel stajlarını yapacaklar.
3. Sınıflar: Atölye eğitimlerini başarı ile tamamladılarsa 2020-2021 Bahar Yarıyılında, 15 Mart 2021 tarihinden sonra temel stajlarını yapabilir. Temel stajlarını tamamladılarsa bahar yarıyıldan sonra, 2021 Yaz Döneminde, 02.08.2021 (2 ağustos pazartesi) tarihinden sonra sektör stajlarını yapacaklar.
4. Sınıflar ve Beklemeli Öğrenciler: Atölye eğitimlerini başarı ile tamamladılarsa 2020-2021 Bahar Yarıyılında, 15 Mart 2021 tarihinden sonra temel stajlarını yapabilir. Temel stajlarını tamamladılarsa, 2020-2021 Bahar Yarıyılında, 15 Mart 2021 tarihinden sonra sektör stajlarını yapabilir.

Staj Komisyonu adına, hepinize sağlıklı ve başarılı bir yarıyıl dileriz.