2020 Kayıt Dönemi Hakkında Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 22-09-2020

Sevgili Öğrencilerimiz,

Kayıtların başlaması ile birlikte çoğunuzun çakışmalara rağmen çok fazla derse kayıt olduğunu görmekteyiz. Kayıt sistemi bu duruma izin verse bile içinde bulunduğumuz uzaktan eğitim sürecinde çok sayıda ders almanın sizlerin başarısını olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmekteyiz. Bu dönem, devam zorunluluğu olmasa da, sizlerden derslere aktif olarak katılmanızı bekleyeceğiz. Örneğin Malzeme Laboratuvarı dersinizin sonunda derse dair kısa sınavlar ve projeye dayalı öğretim çalışmalarının yapılması planlanmıştır.

Öğretim planımızda bazı derslerin ön koşulu olmasa da dönem sırasına göre alınması önem arz etmektedir. Örneğin, Çözeltiler Termodinamiği (2. sınıf) dersi her dönem açılmakla beraber Faz Diyagramları (3. sınıf) dersinin temelini oluşturmaktadır. Çözeltiler Termodinamiği dersini hiç almadan Faz Diyagramları dersine kayıtlanmak veya eş zamanlı her iki derse birden kayıtlanmak öğrencinin bu iki dersteki performansını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu konuda akademik danışmanlarınızın önerilerini lütfen dikkate alınız.

Derslerimizin yoğunluğu düşünüldüğünde, mezuniyet aşamasında olan öğrencilerimiz (Bitirme Projesi Hazırlık ve Bitirme Projesi alabilecek durumda olanlar) hariç, akademik danışmanlarınız sizlere 8 dersten fazlasını almamanızı önermektedir. Önerilen sayının üzerinde ders almak genellikle kümülatif ortalamalarınızın 1.8’in altına düşmesi ve sizlerin çapraza kalması ile sonuçlanmaktadır.

Bir başka önemli konu ise Üniversitemizde “denetlenebilir sınavlar”ın yapılması yönünde bir karar alınmıştır. Sınavlar 2019-2020 Bahar döneminde olduğu gibi “bir haftalık sınav ödevi” şeklinde değil “süre kısıtlamalı” olarak uygulanacaktır. Yüz yüze eğitimdeki gibi sınav haftaları belirlenerek sınav programları hazırlanacak ve belirtilen saat aralıklarında belirtilen dersler için sınavlar yapılacaktır. Derslerinizdeki çakışmalar sınav haftalarında da sizlere zorluk yaşatabilir.

Tüm bu koşulları dikkate alarak sizlerden ders programlarınızı tekrar gözden geçirmenizi ve akademik danışmanlarınız ile iletişim halinde olmanızı önemle tavsiye ederiz.

Sağlıkla başarılı ve güzel bir dönem geçirmeniz dileğimizle

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

Dokuz Eylül Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Tınaztepe Yerleşkesi

35390 Buca/İZMİR

Telefon: (232) 301 74 58 / 301 74 51