Malzeme Bilimi Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Ali Aydın GÖKTAŞ
(Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon: +90 (232) 301 7462
Prof. Dr. Uğur MALAYOĞLU
Telefon: +90 (232) 301 7475
Doç. Dr. M. Faruk EBEOĞLUGİL
Telefon: +90 (232) 301 7480
Doç. Dr. Mustafa EROL
Telefon: +90 (232) 301 7463
Doç. Dr. N. Funda AK AZEM
Telefon: +90 (232) 301 7472
Doç. Dr. Ramazan DALMIŞ
Telefon: +90 (232) 301 7482
Dr. Öğr. Üyesi Murat ALKAN
Telefon: +90 (232) 301 7464
Arş. Gör. Dr. Oylum ÇOLPANKAN
Telefon: +90 (232) 301 7481
Arş. Gör. Erdem Tevfik ÖZDEMİR
Telefon: +90 (232) 301 7486