Lisans

Program Eğitim Amacı

Program Mezunlarımız;

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili metal, seramik, polimer ve kompozit malzemeler üzerine faaliyet gösteren özel/kamu kurum ve kuruluşlarda mühendis ve yönetici pozisyonlarında çalışırlar.
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinde görev alırlar.
 • Ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim kurum ve kuruluşlarında lisansüstü eğitim alır, akademisyen olarak hizmet ederler.

Program Kazanımları

 1. Matematik, fizik, kimya ve temel mühendislik bilgilerini, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerin çözümünde kullanabilme yeteneği kazanmış olmak
 2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözüm üretme, bu amaçla uygun yöntemleri seçme ve uygulama becerisi kazanmış olmak
 3. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşulları dikkate alarak, tanımlanmış bir amaca yönelik olarak tasarlama, üretim için gerekli olan işlemleri tanımlama ve güncel tasarım yöntemlerini kullanma becerisi kazanmış olmak
 4. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem ve araçları tanıma, standartlara göre seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi kazanmış olmak
 5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanındaki karmaşık problemlerin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmış olmak
 6. Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması becerisi yanı sıra bireysel çalışma becerisi kazanmış olmak
 7. Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma, rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlama, sunum yapma, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmış olmak
 8. Çağın gereksinimlerini göz önüne alarak bilgiye ulaşabilme ve amacına uygun olarak kullanabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme ve kendini sürekli yenileme yeteneği kazanmış olmak
 9. Evrensel, toplumsal ve mesleki etik değerler hakkında bilgi; sorumluluk alabilme ve etik değerlere uygun davranma bilinci kazanmış olmak
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar ve sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmış olmak
 11. Mühendislik ve üretim faaliyetlerinin sağlık, güvenlik, çevre, ekonomi ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri ve çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık kazanmış olmak
 12. Malzemelerin üretilmesi, işlenmesi, korunması ve geri kazanımı ile ilgili süreç ve teknolojileri bilme ve bunları uygulama becerisi kazanmış olmak