Proje tanıtım duyuruları

Yayınlanma Tarihi: 11-12-2020

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Murat ALKAN’ın  “Nadir Toprak
Elementlerini İçeren Birincil ve İkincil Kaynakların Değerlendirilmesi ve
Türkiye’de Uygulanabilecek Sürdürülebilir Bir Üretim Sürecinin
Geliştirilmesi” konulu proje tanıtım sunumu aşağıdaki erişim
bağlantısından izleyebilirsiniz:

https://drive.google.com/file/d/1nzUAEQmSY33KuD55EFoaT2ZmA12yhNqa/view

Bölümümüz Araştırma Görevlilerinden Araş. Gör. Dr. Oylum ÇOLPANKAN
GÜNEŞ’in  “Doku Mühendisliği Uygulamaları için Biyobozunur ve Biyouyumlu
Malzeme Üretimi” konulu proje tanıtım sunumu aşağıdaki erişim
bağlantısından izleyebilirsiniz:

https://drive.google.com/file/d/1gBTOSUQfkNgm2d197OgwhueppqMnshrI/view?usp=sharing