Yaz Dönemi Stajı

Yayınlanma Tarihi: 25-06-2020

Sevgili Öğrencilerimiz,

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de COVİD-19 pandemisi nedeniyle bazı kısıtlamalar ve yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerden birisi de yaz döneminde yapılmakta olan zorunlu stajlarınız hakkında olmuştur. Üniversitemiz Senatosunun 6 Mayıs 2020 tarihli toplantısı ve Fakülte Yönetim Kurulumuzun 12 Mayıs 2020 tarihli toplantılarında alınan kararlara göre Bölümlerimize hali hazırda uyguladıkları Staj Uygulama Esaslarına sadece 2019-2020 yaz döneminde uygulanmak üzere Ek Maddeler getirtilmesi istenmiştir. Bölüm Staj Komisyonunun hazırladığı, Bölüm Akademik Kurulunun onayladığı esaslar geçen hafta itibariyle Fakülte Kurulumuzca da onaylanmıştır.

Bölümümüz staj uygulama esaslarını http://mme.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/07/Staj_Yonergesi.pdf adresinde bulabilirsiniz. Sadece 2019-2020 Yaz Dönemine özgü olarak alınan Staj Uygulama Esasları Ek kararlarını hem Bölüm web-sayfasında Stajlar kısmında hem ekte bulabilirsiniz.

4 haftalık Atölye Eğitimi dersimiz 2019-2020 Yaz Dönemi yerine, 2020-2021 Güz Dönemi haftasonları (Cumartesi ve Pazar) yapılacaktır.

Temel Staj veya Sektör Stajı için isterseniz http://mme.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/07/Stajicerigi.pdf belgesinde yer alan firmalarda YÜZ YÜZE staj yapabilirsiniz. Yüz yüze stajınızı 13 Temmuz 2020 Pazartesi ve sonrasındaki günlerde başlatabilirsiniz. Yüz yüze staj için Fakülteden Sigorta işlemleriniz yapılacaktır. Lütfen ilgili belgeleri hazırlayınız.

Temel Staj veya Sektör Stajı için isterseniz http://mme.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/07/Stajicerigi.pdf belgesinde yer alan firmalarda UZAKTAN ÖĞRENİM yöntemi ile yapabilirsiniz. Uzaktan öğrenim yöntemi ile yapılacak stajınızı 13 Temmuz 2020 Pazartesi ve sonrasındaki günlerde başlatabilirsiniz. Uzaktan öğrenim yöntemi ile ilgili sigorta işlemi yapılmasına gerek yoktur. Lütfen ilgili belgeleri hazırlayınız.

Temel Staj veya Sektör Stajı için isterseniz Bölümümüz öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerimizle birlikte UZAKTAN ÖĞRENİM yöntemi ile yapabilirsiniz. Bu seçenek için gerekli koşullar Staj Uygulama Esasları Ek Kararlar dosyasında verilmiştir. Bölümümüz tarafından yapılacak Uzaktan Öğrenim yoluyla Staj Programının detayları ayrıca ekte verilmektedir. Lütfen her iki dosyayı dikkatlice okuyunuz. Lütfen ilgili belgeleri hazırlayınız.

Staj yapmak isteyen tüm öğrenciler ekte yer alan 2019-2020 Yaz Dönemi Staj Bildirim Formunu doldurmak ve üç (3) adet ıslak imzalı formu stajlarına başlamadan en az 15 gün öncesinde Bölüm Başkanlığına posta/kargo yoluyla ulaştırmak zorundadır.

Posta/kargo daki aksaklıklar olma ihtimaline karşı lütfen aşağıdaki formu da ayrıca doldurunuz.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qf49QGzpDEmVb_R2wLkAWSj6gl-BSTpIkqDdCmEFVjVURExZMlZQTFA4TDVTWVRaWDZCWE85RkI4OC4u

Hepinize sağlıklı günler dilerız

Bölüm Staj Komisyonu

 

EKLER:

2019-2020 YAZ DONEMI UZAKTAN OGRETIM STAJ PROGRAMI

2019-2020 EGITIM DONEMINE ILISKIN ATOLYE EGITIM DERSI

2019-2020 Yaz Donemi Ek Kararlar ve Staj Bildirim Formu