Aday Öğrenciler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

Günümüzde sağlık başta olmak üzere uzay ve havacılık sanayi, otomotiv, denizcilik, savunma, enerji, elektronik, bilişim ve haberleşme gibi sürekli gelişen sektörlerin fonksiyonel, üstün performanslı, insan sağlığına duyarlı ve çevre dostu yeni malzemelere olan gereksinimleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu sektörler ve bağlantılı birimler de dikkate alındığında Metalurji ve Malzeme Mühendisleri için geniş çalışma alanları ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin çalışma alanları;

 • İnsanların gereksinimlerini karşılamak üzere kullanılan her türlü malzemenin doğal olarak bulunabilen minerallerden oluşan birincil kaynaklardan veya geri dönüşüm yoluyla kazanılan ikincil kaynaklardan üretilmesi,
 • Bu malzemelerin şekil ve özelliklerinin değiştirilebilmesi için gerekli süreçlerin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Malzemelerin karakterizasyonu tanımlanması, tasarımı ve seçimi,
 • Kullanım sırasında çalışma ortamlarındaki davranışlarının incelenmesi ve olumsuz etkilerden korunması,
 • Kullanımı sona eren malzemelerin yeniden kullanıma kazandırılması

konularını kapsamaktadır.

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla malzemelerin daha etkin kullanımlarına yönelik tasarım ve uygulamaların yapılması, her türlü uygulama alanındaki çevresel etkilerinin iyileştirilmesi, sürdürülebilirlik ve ekonomikliğinin geliştirilmesi gibi konular da Metalurji ve Malzeme Mühendisliğini ilgilendirmektedir. Bu çalışmalar, malzeme gruplarından sadece biri olan metaller üzerine yoğunlaşsa da camlar, seramikler, plastikler ve kompozit malzemeler gibi diğer malzeme gruplarını da kapsamaktadır.

Bu çerçevede Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerine lisans eğitimleri boyunca;

 • Matematik ile fizik ve kimya gibi temel bilgileri
 • “Temel” mühendislik bilgileri
 • Mesleki açıdan metalurjik tesislerde üretim ve işlem süreçlerinin analizi ve tasarlanması,
 • Metalurjik reaksiyonların termodinamiği ve kinetiği,
 • Malzemelerin karakterizasyonu,
 • Malzemelerin şekillendirilmeleri,
 • Malzemelerde yapı-özellik-işleme-başarım ilişkilerinin istenilen doğrultuda geliştirilmesi için gerekli süreçleri tasarlayıp uygulayabilecek ve neden-sonuç ilişkilerini kurabilecek “temel meslek” bilgileri
 • Mühendislik yaşamına hazırlamak üzere iş güvenliği ve çalışan sağlığı, proje yönetimi, kalite kontrol, çevre ve ekonomi,
 • Kişisel ve mesleki gelişim açısından etik, sorumluluk bilinci, yaşam boyu öğrenme, iletişim kurma gibi genel konularda da

bilgi ve beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır.