Genel Bilgiler

 1. Başvurular doğrudan Laboratuvar Hizmetleri Birimine yapılır,
  • Talep edilen test ve analizler için numuneler, Laboratuvar Hizmetleri Birimine teslim edilir ve laboratuvar iş talep formu doldurularak imzalanır,
  • Analiz işlemlerine başlanabilmesi için, hizmet bedeli banka hesap numarasına yatırılır ve banka dekontu, açıklama kısmında yazılı DSTS kodu su ile birlikte Laboratuar Hizmetler Birimine teslim edilir.
 2. Listede belirtilen fiyatlara KDV dahil değildir.
 3. Listede bulunmayan deneyler için ücret takdir hakkı bölüm başkanlığına aittir.
 4. Seri halde gelen çok sayıda numuneler için müşteri ile bir prokol çerçevesinde ve sorumlu dekan yardımcılığı bilgisi dahilinde % 25 e varan indirim uygulanabilir.
 5. Bir rapor için en düşük ücret 100 TL dir.
 6. Analiz Bedellerine yapılan indirimler (SEM İnceleme ve Değerlendirme maddesi hariç);
  • DEÜ Teknopark çalışmalarına %30 indirim uygulanır,
  • DEÜ araştırmacıları, diğer üniversiteler ve akademik personele %50 indirim uygulanır,
 7. İngilizce rapor bedeli 200 TL.dir.