Özgörev & Özgörü

Özgörevimiz

Konusunda uzman, araştıran, sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, yaratıcı, yenilikçi, toplumsal sorumluluk bilincine ve etik değerlere sahip mühendis ve bilim insanları yetiştirmek, yerel ve ulusal endüstriye yönelik araştırmalar yapmaktır.

Özgörümüz

Buluşçuluk ve yaratıcılık ışığında sürekli değişim ve gelişimi destekleyerek ulusal endüstriye katkı yapan, öğretim ve araştırmada uluslararası saygın bir düzeye ulaşmış bir metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü olmak.

Değerlerimiz

 • Dürüstlük
 • Yenilikçilik
 • Araştırıcılık
 • Şeffaflık
 • Eşitlik
 • Katılımcılık
 • Toplumculuk
 • Çevrecilik
 • Girişimcilik
 • Yaratıcılık
 • Bilimsellik