Öğrenci Danışma Kurulu (ÖDK)

Çalışma Esasları

Öğrenci Danışma Kurulu’nun çalışma esasları aşağıda verilmiştir.

   1. Lisans programı ile ilgili konularda geri bildirim vermek,
   2. Program eğitim amaçlarının ve ders öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde bölüme yardımcı olmak,
   3. Bölümün planlarını ve çalışmalarını diğer öğrencilere duyurmak ve geri bildirim sağlamak,
   4. Bölüme MÜDEK değerlendirme süreçlerinde yardımcı olmak.

Kurul Üyeleri

   • Metalurji Mühendisleri Odasını temsilen en az 1 üye;
    • İrfan AKYOL, Orkun Koruk
   • Örgün öğretim sınıflarını temsilen en az 8 üye;
    • 1. Sınıf: Kübra Demir, Buse Nur Kıras
    • 2. Sınıf: Erdem Özdemir, Zülal Öztürk
    • 3. Sınıf: Hakan Başa, Umut Taşkıran
    • 4. Sınıf: Anıl Bilen, Ceren Bayındır

Kurula Bölüm Başkanı başkanlık eder. Kurul kendi arasından bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçer. Başkan Yardımcısı ve Sekreter seçimi heryıl bahar yarıyılı başında yenilenir. Bir üye Başkan Yardımcısı olarak en çok bir kez seçilebilir. Bir üye Sekreter olarak bir defadan fazla seçilebilir.

Başkan Yardımcısının Sorumlulukları

   1. Bölüm ihtiyaçları doğrultusunda, kurulun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesinde Kurula ve Başkana yardımcı olmak.
   2. Başkan ve Üyeler ile görüşerek toplantı gündemini hazırlamak.
   3. Kurul toplantılarını koordine etmek.
   4. Kurul faaliyetlerini duyurmak.

Sekreterin Sorumlulukları

Toplantıların planlanmasında, toplantı tutanaklarının tutulmasında ve yazılmasında Başkana ve Başkan Yardımcısına yardımcı olmak.