Lisans

Program Amacı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün program eğitim amaçları;

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği konusunda tasarım, üretim, karakterizasyon ve mühendislik uygulaması yapabilen,
 • Mühendislik problemlerini tanımlayabilen, çözüme uygun malzeme, ürün ve süreç tasarlayabilen,  seçebilen ve Ar-Ge çalışmalarında yer alabilen,
 • Malzeme yaşam döngüsünün her aşamasını sürdürülebilirlik bakımından enerji, maliyet, çevre,  iş sağlığı ve güvenliği konularını yenilikçi yaklaşımlarla uygulayabilen,
 • Amacı doğrultusunda bilgiye ulaşabilen, bilgilerini doğru olarak kullanabilen ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip,
 • Takım çalışmasına yatkın, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen,
 • Evrensel,  toplumsal ve mesleki etik değerler ile çevre koruma bilincine sahip

metalurji ve malzeme mühendisleri yetiştirmektir.

Program Kazanımları

 1. Matematik, fizik, kimya ve temel mühendislik bilgilerini, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında kullanabilme yeteneği kazanmış olmak
 2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili sorunları tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözüm üretme, bu amaçla uygun yöntemleri seçme ve uygulama becerisi kazanmış olmak
 3. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci, cihazı veya bir ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşulları dikkate alarak, tanımlanmış bir amaca yönelik olarak tasarlama, üretim için gerekli olan işlemleri tanımlama ve güncel tasarım yöntemlerini kullanma becerisi kazanmış olmak
 4. Metalurji ve Malzeme mühendisliği alanında gerekli modern yöntem ve araçları tanıma, standartlara göre seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi kazanmış olmak
 5. Metalurji ve Malzeme mühendisliği alanında bir amaca yönelik olarak, deney tasarlama, sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmış olmak
 6. Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması becerisi yanı sıra bireysel çalışma becerisi kazanmış olmak
 7. Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme becerisi kazanmış olmak
 8. Çağın gereksinimlerini göz önüne alarak bilgiye ulaşabilme ve amacına uygun olarak kullanabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, sürekli öğrenme ve kendini sürekli yenileme yeteneği kazanmış olmak
 9. Evrensel, toplumsal ve mesleki etik değerlere sahip olarak sorumluluk alabilme bilinci kazanmış olmak
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanmış olmak
 11. Mühendislik ve üretim faaliyetlerinin sağlık ve güvenlik, çevre, ekonomi ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerini, çağın sorunlarını ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarını anlama becerisi kazanmış olmak
 12. Malzemelerin üretilmesi, işlenmesi, korunması ve geri kazanımı ile ilgili proses ve teknolojileri bilme ve bunları uygulama becerisi kazanmış olmak