Program Amaç ve Kazanımları

Program Amacı

 • Araştırıcı, yeniliklere açık, özgüven sahibi; yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi düşünsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilen; evrensel ve toplumsal etik değerler ile çevre koruma bilincine sahip; alanında bilim ve teknolojiye katkılar sağlayabilen bilim insanları yetiştirmektir. Araştırıcı, yeniliklere açık, özgüven sahibi; yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi düşünsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilen; evrensel ve toplumsal etik değerler ile çevre koruma bilincine sahip; alanında bilim ve teknolojiye katkılar sağlayabilen bilim insanları yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

 1. Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
 2. Alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak,
 3. Alanı ile ilgili yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşabilmek ve araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanmak,
 4. Bilime yenilik getiren bir bilimsel yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak ve özgün bir konuyu kavramak, araştırmak, tasarlamak, uygulamak ve katkıda bulunmak,
 5. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, değerlendirilmesini ve birleştirilmesini yapmak,
 6. Alanında bilginin sınırlarını genişletecek ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde yayın yapmak,
 7. Özgün ve disiplinlerarası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapmak,
 8. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi düşünsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirmek,
 9. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetmek,
 10. Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurmak,
 11. En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurmak ve tartışmak,
 12. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri değişik platformlarda tanıtarak bilgi toplumu olma yolunda katkıda bulunmak,
 13. Sorun çözme yaklaşımlarında stratejik karar verme süreçlerini kullanmak ve işlevsel etkileşim kurmak,
 14. Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki sorunları çözmek,